Kirke Stillinge og Hejninge Sogne
pic1
  • Log på
  • Søg
  • Udskriv
  • Sitemap
Søg

 

Forsiden

Gudstjenester

 

Hejninge kirke


27. nov.

10.30

18. dec.   

10.30

24. dec.

14.30

26. dec.

10.30

 

Stillinge kirke


27. nov.

15.00 (B)

 4. dec.

10.30

11. dec.

14.00 (L)

18. dec.

9.00

24. dec.

16.00(V+T)

25. dec. 

10.30 (V)

 1. jan. 14.30

 


(B) Børnekor

(L) Landsbykoret

(V) voksenkor

(T) Trompet


Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger. 

 

Gudstjenester på plejehjemmet

13. okt. kl. 14.30. og 24. dec. kl. 10.00

 

Kirkebil 

Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25. For kørsel  til søndagsgudstjeneste ring inden fredag kl. 16.00. Kirkebilen kan også benyttes til arrangementer i præstegården.

Præstens lektie
TV-program om søndagens tekst

Hver torsdag aften sender TV2Øst programmet Præstens lektie, hvor to sognepræster blandt andet diskuterer søndagens prædiken.
Sognepræst Morten Brøgger har deltaget flere gange.

Programmet kan ses på nettet her:
http://www.tveast.dk/program/praestens-lektie

 

Præsten skriver:
Påske

Vi mennesker er en kampplads mellem liv og død, kærlighed og ligegyldighed, mellem Gud og djævel.
Læs mere
her.
JULEMØDE 
torsdag, den 1. december 
kl. 19.00

Rasmus Birkerod
Aftenens gæst er i år journalist Rasmus Birkerod fra
TVØst. Kendt fra bl.a. programmerne Præstens Lektie og
Hvem er du. Rasmus Birkerod vil bl.a. fortælle om, hvordan
han har brugt sin erfaring som sportsjournalist i disse
programmer med et helt andet indhold. Han vil også vise
forsamlingen eksempler på, hvordan han stiller sine
spørgsmål om etiske dilemmaer.
Der vil desuden være julesange, kaffebord, børnekor samt
udlodning af julestjerner.
Entré 30,- kr. Alle er velkomne!
Sæt kryds i kalenderen!
KOR


Stillinge Kirkes Voksenkor
for alle fra 15 år og op

Onsdag i lige uger 
kl. 19.00-21.15
i Kirke Stillinge Præstegård

Koret synger ved 4-5 gudstj. og mindre arrangementer om året. 

Mød op eller kontakt korleder Charlotte Nielsen for yderligere informationer på mail: slotsgade42@stofanet.dk
.......

Stillinge Kirkes Børnekor
for piger og drenge 
i 2. – 7. klasse
2.-4. klasse kl. 16.00-17.00
5.-7. klasse kl. 16.00-17.30
hver torsdag
i Kirke Stillinge Præstegård

Børn fra Stillinge skole hentes i SFO kl. 15.30 af organist og korleder Charlotte Nielsen.
Tilmelding til samme på 
tlf. 20 16 31 53 eller mail: slotsgade42@stofanet.dk

I den kommende sæson deltager børnekoret bl.a. i Lucia, korstævne og koncert i Nørrevangskirken, 
4-5 gudstjenester; 
første gang allerede til høstgudstjeneste søndag 
d. 18. september. 

Det er gratis at synge i kirkens kor.