Kirke Stillinge og Hejninge Sogne
pic1
  • Log på
  • Søg
  • Udskriv
  • Sitemap
Søg

 

Forsiden

Gudstjenester

 

Hejninge kirke


14. aug.

 9.00

21. aug.   

10.30

11. sept.

 10.30(H)

25. sept.

 9.00

 

Stillinge kirke


14. aug.

 10.30

21. aug.

 09.00

28. aug.

14.00*

 4. sept.

10.30

11. sept.

 9.00

18. sept. 

10.30 (H)

25. sept. 10.30

 


* Lone Uldal Jørgensen

(H) Høstgudstjeneste


Alle andre gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger. 

 

Gudstjenester på plejehjemmet

13. sept. og 11. okt., kl. 14.30.

 

Kirkebil 

Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25. For kørsel  til søndagsgudstjeneste ring inden fredag kl. 16.00. Kirkebilen kan også benyttes til arrangementer i præstegården.

Præstens lektie
TV-program om søndagens tekst

Hver torsdag aften sender TV2Øst programmet Præstens lektie, hvor to sognepræster blandt andet diskuterer søndagens prædiken.
Sognepræst Morten Brøgger har deltaget flere gange.

Programmet kan ses på nettet her:
http://www.tveast.dk/program/praestens-lektie

 

Præsten skriver:
Påske

Vi mennesker er en kampplads mellem liv og død, kærlighed og ligegyldighed, mellem Gud og djævel.
Læs mere
her.KORSTART


Stillinge Kirkes Voksenkor
for alle fra 15 år og op

Onsdag i lige uger 
kl. 19.00-21.15
i Kirke Stillinge Præstegård

1. gang efter ferien: 
24. august
Mød op d. 24.8  eller kontakt korleder Charlotte Nielsen for yderligere informationer på mail: slotsgade42@stofanet.dk

Stillinge Kirkes Voksenkor
for piger og drenge 
i 2. – 7. klasse
2.-4. klasse kl. 16.00-17.00
5.-7. klasse kl. 16.00-17.30
hver torsdag
i Kirke Stillinge Præstegård
1. gang efter ferien: 
25. august

Børn fra Stillinge skole hentes i SFO kl. 15.30 af organist og korleder Charlotte Nielsen.
Tilmelding til samme på 
tlf. 20 16 31 53 eller mail: slotsgade42@stofanet.dk

I den kommende sæson deltager børnekoret bl.a. i Lucia, korstævne og koncert i Nørrevangskirken, 
4-5 gudstjenester; 
første gang allerede til høstgudstjeneste søndag 
d. 18. september. 

Det er gratis at synge i kirkens kor.


SANGAFTEN: 
JEPPE AAKJÆR
Torsdag, den 22. sept.
kl. 19.30
i Præstegården

 

Den 10. september i år er det 150 år siden Jeppe Aakjær blev født, det markerer vi med en sangaften med hans sange, som er sat i musik af nogle af vore bedste sangkomponister. 
Ud over digte skrev Jeppe Aakjær også roma-ner, fortællinger og skuespil. Han var desuden kendt for at tale landarbejdernes og tyendets sag og for sit 
jysk-prægede sprog.
Alle er velkomne, 
der fri entré og kaffebord.