Kirke Stillinge og Hejninge Sogne
pic1
  • Log på
  • Søg
  • Udskriv
  • Sitemap
Søg

 

Forsiden

Gudstjenester

 

Hejninge kirke


26. feb.  

9.00

12. mar.   

10.30

26. mar.

9.00

13. apr.

10.30

 

Stillinge kirke


12. mar.

9.00 

19. mar.

10.30

26. mar.

10.30 

2. apr.

10.30 

9. apr.

10.30 (B)

13. apr. 

19.30

14. apr. 10.30

 


B=Børnekor medvirker

Alle gudstjenester ved Morten Brøgger. 

 

Gudstjenester på plejehjemmet

21. feb. og 14. marts kl. 14.30. 

 

Kirkebil 

Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25. For kørsel  til søndagsgudstjeneste ring inden fredag kl. 16.00. Kirkebilen kan også benyttes til arrangementer i præstegården.

Præstens lektie
TV-program om søndagens tekst

Hver torsdag aften sender TV2Øst programmet Præstens lektie, hvor to sognepræster blandt andet diskuterer søndagens prædiken.
Sognepræst Morten Brøgger har deltaget flere gange.

Programmet kan ses på nettet her:
http://www.tveast.dk/program/praestens-lektie

 

Præsten skriver:
Påske

Vi mennesker er en kampplads mellem liv og død, kærlighed og ligegyldighed, mellem Gud og djævel.
Læs mere
her.

FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN

 

Torsdag, den 23. marts,kl. 19.30:

Sognepræst MortenBrøgger: Hvorfor er Luther så vigtig?

Illustreret med billeder fraen studierejse i sensommeren 2016, fortæller Morten Brøgger om, hvorfor Martin Lutherstadig er vigtig, og om hvilken betydning han har haft for vores land og kirke.

 

Torsdag, den 27. april, kl. 19.30:

Sognepræst Rasmus Dreyer: Hans Tausen. Denivrige reformator.

Hans Tausen er en af Danmarks mest kendtereformatorer. Han var munk. Han læste i Wittenberg, og han bragtereformatoriske tanker og nye ideer med til reformationen af Viborg og Københavni 1520'erne.

Men var denne måske-danske-Luther såegentlig luthersk? Faktisk ville Hans Tausen og hans reformatorkolleger iDanmark gerne gå endnu længere end Martin Luther-

Rasmus H.C. Dreyer er sognepræst vedRoskilde Domkirke og formand for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

 

Alle er velkomne. Der er fri entré ogkaffebord alle tre aftener.

 

 

 

KOR

 

Stillinge Kirkes Voksenkor

for alle fra 15 år og op

 

Onsdag i lige uger kl. 19.00-21.15

i Kirke Stillinge Præstegård

 

Mød op eller kontakt korleder Charlotte Nielsen foryderligere informationer på mail: slotsgade42@stofanet.dk

 

Stillinge Kirkes Børnekor

for piger og drenge i 2. – 7. klasse

2.-4. klasse kl. 16.00-17.00

5.-7. klasse kl. 16.00-17.30

hver torsdag i Kirke Stillinge Præstegård

 

Tilmelding til CharlotteNielsen på tlf. 20 16 31 53 eller mail:slotsgade42@stofanet.dk

 

Det er gratis at synge i kirkens kor.