Kirke Stillinge og Hejninge Sogne
pic1
  • Log på
  • Søg
  • Udskriv
  • Sitemap
Søg

 

Forsiden

Gudstjenester

 

Hejninge kirke


17. juli

14.00*

31. juli    

10.30

14. aug.

 9.00

21. aug

10.30

 

Stillinge kirke


3. juli

 14.00*

10. juli

10.00!**

17. juli

Ingen

24. juli

10.30

31. juli

 9.00

7. aug. 

10.30

14. aug. 10.30

 


* Pastor Finn Dyrhagen

** Pastor Jørgen Ertner


Alle andre gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger.


Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 27. juni – 18. juli. Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf. 58 52 08 81.
(Se også www.sctpederskirke.dk).

 

 

Gudstjenester på plejehjemmet

20. juli og 10. aug., kl. 14.30.

 

Kirkebil 

Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25. For kørsel  til søndagsgudstjeneste ring inden fredag kl. 16.00. Kirkebilen kan også benyttes til arrangementer i præstegården.

Præstens lektie
TV-program om søndagens tekst

Hver torsdag aften sender TV2Øst programmet Præstens lektie, hvor to sognepræster blandt andet diskuterer søndagens prædiken.
Sognepræst Morten Brøgger har deltaget flere gange.

Programmet kan ses på nettet her:
http://www.tveast.dk/program/praestens-lektie

 

Præsten skriver:
Påske

Vi mennesker er en kampplads mellem liv og død, kærlighed og ligegyldighed, mellem Gud og djævel.
Læs mere
her.KIRKEN I SOMMERLANDETTorsdag, den 21. juli, 

kl. 19.30:

Gudstjeneste i Stillinge kirke ved sognepræst Katja Liebst- Olsen, Havrebjerg, derefter kaffebord i præstegården.

I præstegården taler Katja Liebst-Olsen om sin udsendelse som feltpræst i Afghanistan i 2015.

 

Torsdag, den 28. juli, 

kl. 19.30:

Gudstjeneste i Stillinge kirke ved sognepræst Søren Fahnøe Jørgensen, Næstved, derefter kaffebord i præstegården.

I præstegården taler Søren Fahnøe Jørgensen om sin tid og sit virke som sømandspræst i London og Rotterdam.

 

Torsdag, den 4. august, kl. 19.30:

Gudstjeneste i Stillinge kirke ved sognepræst Stine Munch, København, derefter kaffebord i præstegården.

I præstegården taler Stine Munch om at være medudgiver af net-tidsskriftet Nyt Babel (www.nytbabel.dk), som vakte en del opsigt i pressen ved lanceringen, og om hvad udgiverne vil med tidsskriftet.

 

Der er fri entré til alle arrangementer. Alle er velkomne.