Børnekor - Voksenkor

Stillinge Kirkes Børnekor

Sæson 2017/18

HVEM: Piger og drenge i 2. – 6. klasse

HVORNÅR: Torsdag kl. 16-17.30 NB kl. 16-17 for 2.-3. klasse kl. 16-17.30 for 4.-6. klasse

HVOR: Præstegården - Samlet afgang fra SFO kl. 15.30

Korleder Charlotte Nielsen Mail: slotsgade42@stofanet.dk – tlf 20 16 31 53

Hver korprøve starter med opvarmning af stemmerne. Herefter synger vi sjove kanons, sange og salmer, på dansk, lidt engelsk og latin, énstemmigt og flerstemmigt, acapella og med klaver. Og vi øver os også i rytmer, noder og sangteknik.

Foruden korprøverne deltager koret i 4-5 gudstjenester og ca. 2 koncerter om året, fortrinsvis i Stillinge Kirke, og måske mødes vi også med andre kor i løbet af sæsonen. 

Det er gratis at synge i kirkekoret - til gengæld forventes en god mødedisciplin. Skulle du alligevel være forhindret i at møde til korprøve eller gudstjeneste, er det vigtigt at melde afbud. 

Men frem for alt er korsang glæden ved at synge - og synge sammen!
Stillinge Kirkes Voksenkor

Sæson 2017/18 begynder onsdag d. 13. september

HVEM: Alle fra 15 -85 år

HVORNÅR: Onsdag i lige uger kl. 19-21.15 De første uger synges dog hver uge

HVOR: Præstegården

Korleder Charlotte Nielsen Mail: slotsgade42@stofanet.dk – tlf 20 16 31 53

Kirkens voksenkor blev startet efter en intensiv kor-workshop i februar 2011 og tæller 10-12
sangere i alderen 15-75 år.

Koret medvirker i 4-5 gudstjenester om året, bl.a. juleaften, og synger desuden til et par andre musikalske arrangementer eller små koncerter. Til gudstjenesterne synger koret for på alle salmer, evt. med overstemme, 4-stemmige korsvar og en motet efter prædikenen.

Foruden kirkemusik synger koret også andre genrer.
Ved sommerkoncerten f.eks. "She loves you" og "Hit the Road, Jack". Repertoiret varierer i sværhedsgrad, sprog og stilarter.