Hejninge menighedsråd

Menighedsrådets formand 
Morten Brøgger
Stillingevej 53, Kirke Stillinge
4200 Slagelse 
Tlf.: 58 54 70 40 
E-mail: mbr@km.dk
 
Regnskabsfører
Birgit Hjortstrand 
Kirkevænget 28, Kirke Stillinge 
4200 Slagelse 
Tlf.: 58 54 72 37 
E-mail: birgit.hjortstrand@pc.dk 

Kirkeværge 

Alfred Berg 
Søholmparken 16 
4200 Slagelse 
Tlf.: 58 54 92 51
E-mail: alfredberg@outlook.dk   

Anette Andersen (næstformand)

Lars Andersen

Henrik Hviid

Anni Ejland Nielsen