Kirke Stillinge menighedsråd

Menighedsrådets formand 
Ebbe Gjørup
Kærrebjergvej 11, Bildsø
4200 Slagelse 
Tlf. 31 10 30 60 
E-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk

Regnskabsfører

Birgit Hjortstrand 
Kirkevænget 28, Kirke Stillinge 
4200 Slagelse 
Tlf.: 58 54 72 37 
E-mail: birgit.hjortstrand@pc.dk 

Kirkeværge 
Pia Nielsen, tlf. 51 62 54 55,
e-mail: jordegern-klaus@hotmail.com

Birte Andersen
Sanne Broustbo
Poul Tranekær Nielsen
Søren Skovager (næstformand)
Joachim Wolder
Morten Brøgger