Kirke Stillinge menighedsråd

Menighedsrådets formand og kontaktperson
Ebbe Gjørup
Kærrebjergvej 11, Bildsø
4200 Slagelse 
Tlf. 31 10 30 60 
E-mail:  frilundgjoerup13@gmail.com

Regnskabsfører

Birgit Hjortstrand 
Kirkevænget 28, Kirke Stillinge 
4200 Slagelse 
Tlf.: 58 54 72 37 
E-mail: birgit.hjortstrand@gmail.com

Kirkeværge 
Poul Tranekær Nielsen, tlf. 28 28 66 10,
e-mail: stubagergaard@gmail.com 

 

Birte Andersen

Poul Beierholm

Sanne Broustbo

Søren Skovager

Joachim Wolder

Morten Brøgger