Begravelse og bisættelse

Ved dødsfald kontaktes sognepræsten foraftale om tidspunkt for begravelse eller bisættelse. Inden den kirkelige handling vil sognepræsten desuden holde et møde med de efterladte for at træffe nærmere aftale om forløbet af handlingen herunder, hvilke salmer der skal synges.
Ifølge reglerne skal begravelse eller bisættelse foretages senest 8 dage efterdødsfaldet. Der kan kun i ganske særlige tilfælde dispenseres herfra.
Dødsfaldet skal sammen med anmodning om begravelse eller brænding anmeldes til begravelsesmyndigheden senest to hverdage efter. Begravelsesmyndigheden er sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Normalt vil en bedemand være de efterladte behjælpelig med at få ordnet papirarbejdet og mange af de praktiske gøremål, der hører med ved et dødsfald.

KIRKEGÅRDSTAKSTER

Erhvervelse af gravsted                                                                          kr.

Medlem af folkekirken.............................................................. 0,00
Ikke medlem................................ (kistegravsted, 1 grav) .... 7.530,00
..............................................(kistegravsted, 2 grave) .... 15.120,00
..................................kistegravsted, yderligere pr. plads) .... 7560,00
...............................................................(urnegravsted) .... 780,00
 

Fredningstidenfor et kistegravsted er 30 år, for et urnegravsted 10 år.

Fornyelse af gravsted (efter fredningstidens udløb (pris for 5 år))

Medlem af folkekirken.............................................................. 0,00
Ikke medlem.................................... (kistegravsted, 1 grav) 1.255,00
.....................................................(kistegravsted, 2 grave) 2.520,00
....................................................................(urnegravsted) 390,00

Et gravstedkan fornyes for længere end fem år; spørg da kirkeværgen om pris.

Gravning og tilkastning af grav

Barn kistegrav..................................................................1.133,00
Voksenkistegrav................................................................3.402,00
Voksenkistegrav (dobbelt dybde)......................................... 6.804,00
Urnegrav............................................................................567,00
Urnegrav (dobbeltdybde)....................................................1.134,00

Tillæg fornedsættelse af urne uden for alm. åbningstid........... 1.139,00

Forvedligeholdelse af gravsted kan man enten betale for flere år (fx helefredningsperioden, et såkaldt legat), eller man kan betale for et år adgangen. 

Årlige vedligeholdelsestakster:

Kistegravsted m. 1 plads........................................................ 673,00

 • Grandækning........................................................... 404,00
 • Forårsblomster...........................................................119,00
 • Sommerblomster, pr.stk.............................................145,00

Kistegravsted m. 2 pladser..................................................... 956,00

 • Grandækning........................................................... 575,00
 • Forårsblomster...........................................................170,00
 • Sommerblomster, pr.stk.............................................208,00

Kistegravsted, yderligere pr. plads........................................... 214,00

 • Grandækning............................................................ 127,00
 • Forårsblomster............................................................34,00
 • Sommerblomster, pr.stk..............................................41,00

Urnegravsted.......................................................................568,00

 • Grandækning........................................................... 340,00
 • Forårsblomster...........................................................119,00
 • Sommerblomster, pr.stk.............................................145,00

Takster for legat (flerårige aftaler om vedligeholdelse, priser pr. år):

Kistegravsted m. 1 plads........................................................ 661,00

 • Grandækning............................................................ 397,00
 • Forårsblomster...........................................................119,00
 • Sommerblomster, pr.stk.............................................145,00

Kistegravsted m. 2 pladser..................................................... 945,00

 • Grandækning............................................................ 567,00
 • Forårsblomster...........................................................170,00
 • Sommerblomster, pr.stk.............................................208,00

Kistegravsted, yderligere pr. plads.......................................... 189,00

 • Grandækning........................................................... 113,00
 • Forårsblomster............................................................34,00
 • Sommerblomster, pr.stk..............................................41,00

Urnegravsted.......................................................................567,00

 • Grandækning........................................................... 340,00
 • Forårsblomster...........................................................119,00
 • Sommerblomster, pr.stk.............................................145,00

Takster for gravsteder med obligatorisk betaling for vedligeholdelse (priser pr. år):
Kiste- eller urnegravsted med plade i græsplæne........................ 567,00
Gravplads i anonym fællesgrav (”de ukendtes gravsted”).............. 340,00

Menighedsrådene i Hejninge og Kirke Stillinge