Begravelse og bisættelse

Ved dødsfald kontaktes sognepræsten for aftale om tidspunkt for begravelse eller bisættelse. Inden den kirkelige handling vil sognepræsten desuden holde et møde med de efterladte for at træffe nærmere aftale om forløbet af handlingen herunder, hvilke salmer der skal synges.
Ifølge reglerne skal begravelse eller bisættelse foretages senest 8 dage efterdødsfaldet. Der kan kun i ganske særlige tilfælde dispenseres herfra.
Dødsfaldet skal sammen med anmodning om begravelse eller brænding anmeldes til begravelsesmyndigheden senest to hverdage efter. Begravelsesmyndigheden er sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Normalt vil en bedemand være de efterladte behjælpelig med at få ordnet papirarbejdet og mange af de praktiske gøremål, der hører med ved et dødsfald.