Fødsel og dåb

Fødsel

Alle nyfødte børn skal fødselsregistreres. Det sker på baggrund af jordemoderens (sygehusets) indberetning.

NB. Hvis fødslen er sket uden en jordemoder, er det forældrenes ansvar at anmelde fødslen. Forældrene (eller moderen) skal snarest muligt efter fødslen anmelde fødslen til sognepræsten. dette gøres på en blanket, som kan udskrives fra www.borger.dk 

Registrering af fader:
1) Hvis forældrene er gift, registreres moderens mand automatisk som fartil barnet.
2) Hvis forældrene ikke er gift, kan faderskabet registreres ved, at forældrene udfylder en Omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage efter fødslen. Dette gøres på www.borger.dk Derpå registrerer sognepræsten faderen. Hvis der ikke er indkommet en Omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage efter fødslen, overgives sagen til Statsforvaltningen.

 

 

Dåb

Ønsker man at få sit barn døbt, henvender man sig til sognepræsten for at træffe aftale om, hvornår dåben kan finde sted.
Der er ingen regler for, hvornår et barn skal være døbt. Man kan blive døbt hele livet, men kun én gang. De fleste barnedåb finder sted inden for det første halve år af barnets levetid, hvor barnet også skal navngives. Udover at vælge navn til barnet, skal man i forbindelse med dåben også vælge faddere. Et barn skal have to til fem faddere (til fadderne medregnes den, der bærer barnet ved dåben (gudmor/gudfar)). Fadderne skrives ind i kirkebogen med navn og adresse, som derfor skal oplyses til præsten. Der aftales sædvanligvis også en tid til møde med præsten, hvor blandt andet dåbens forløb gennemgås og andre spørgsmål vedrørende dåben kan drøftes.  

Kirke Stillinge Præstegård med kirkekontor (præstens kontor) ved indgangen til højre.
Adressen: Stillingevej 53, Kirke Stillinge 4200 Slagelse.