Konfirmation

Elever i 6. klasse på Stillinge Skole og på Trelleborg Friskole vil i løbet af foråret modtage brev med informationer om konfirmation næste år og mulighed for at tilmelde sig konfirmation.
De årgange, hvor der er to parallelklasser på Stillinge Skole, vil elever fra a-klasen blive konfirmeret på den første konfirmationsdato i Stillinge kirke, mens elever fra b-klassen vil blive konfirmeret på den anden konfirmationsdato i Stillinge kirke. Elever fra Stillinge Skole, der bor i Hejninge sogn eller har anden tilknytning til Hejninge kirke, kan naturligvis blive konfirmeret i Hejninge kirke.
De årgange, hvor der kun er en klasse på Stillinge Skole, vil der være valgfrihed mellem konfirmationsdatoerne i Stillinge kirke.
Elever fra Trelleborg Friskole konfirmeres på Kristi Himmelfarts dag (den midterste af datoerne) i Hejninge eller Stillinge kirke alt efter antal og pladsbehov.

Konfirmationsdatoer:

2019:

26. maj: Stillinge kirke
30. maj: Stillinge el. Hejninge kirke
2. juni: Stillinge kirke 

2020: 
17. maj: Stillinge kirke
21. maj: Stillinge el. Hejninge kirke
24. maj: Stillinge kirke 


Datoerne er fastlagt efter sognenes tradition for at have konfirmation i Stillinge kirke på søndagene før og efter Kristi Himmelfarts dag og i Hejninge på Kristi Himmelfarts dag. Derfor flytter tidspunktet lidt frem og tilbage i kalenderen alt efter, hvornår Kristi Himmelfarts dag falder. Tidspunktet, der nogle år bliver så sent som begyndelsen af juni, har den fordel, at de fleste andre er færdige med at holde konfirmationer, så der ikke er så megen rift om lokaler og kogekoner og den slags.