Navngivning og navneændring

Navngivning

Alle nyfødte børn skal navngives, inden de er fyldt et halvt år. De skal mindst have et fornavn og et efternavn.
Navngivning kan enten ske ved dåb eller ved at ansøge om det på www.borger.dk Ønsker man at vide mere om regler for navngivning, herunder hvilke fornavne, der er godkendte, kan disse oplysninger findes på Ankestyrelsen hjemmeside om navne 

Navneændring

Ønsker man navneændring er der følgende muligheder: 
Hvis ægtefæller i forbindelse med vielsen eller lige efter (indtil tre måneder efter vielsen) ønsker fælles efternavn er det gebyrfrit (altså gratis). Det ansøger man om på www.borger.dk Samtidig ændring af børns navne er ligeledes gebyrfrit.
Hvis man af andre grunde ønsker at ændre navn, betales et gebyr på 490,- kr. Det ansøger man også om på www.borger.dk Der skal betales gebyr for hver person, der ønsker navneændring, medmindre personerne er ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år. Da skal der kun betales et fælles gebyr. For grundig indformation om, hvilke navne man kan tage, se Ankestyrelsen hjemmeside om navne I udgangspunktet kan man tage et hvilket som helst efternavn, blot det er båret af mindst 2000 andre (såkaldt frie efternavne), navne båret af færre end 2000 andre kan man kun tage, hvis man har slægtsmæssig tilknytning til dem eller hvis man kan få tilladelse af samtlige bærere af navnet samt i visse andre tilfælde, se igen reglerne hos ankestyrelsen. Hvad angår fornavne kan man se på Ankestyrelsen hjemmeside om navne, hvilke fornavne, der er godkendt. Ønsker man et ikke godkendt efternavn eller fornavn, skal man ansøge på www.borger.dk Ansøgningen vil så blive sendt til sognepræsten, som afgør, om han kan behandle sagen eller den skal sendes videre til behandling i Statsforvaltningen.