Vielse

Ønsker man at blive viet i kirken, retter man henvendelse til sognepræsten for at træffe aftale om tidspunkt.
Tidligst 4 måneder før vielsen skal man på www.borger.dk udfylde en ægteskabserklæring og få udstedt en såkaldt prøvelsesattest, der godtgør, at de to pågældende personer juridisk set har lov at gifte sig med hinanden. Attesten må højst være 4 måneder gammel på vielsesdagen.
Når vielsesdagen nærmer sig (gerne nogle få uger forinden), mødes man med præsten for at blive sat ind i vielsens forløb, aftale, hvilke salmer der skal synges ved vielsen, og drøfte andre spørgsmål vedrørende vielsen. Desuden skal man oplyse, hvilke to personer der skal indføres i kirkebogen som vidner.
Eventuel pyntning af kirken aftales med graveren.
Ønsker den ene af parterne at tage sin tilkommendes efternavn i forbindelse med vielsen ansøges der om det på www.borger.dk
Det er en såkaldt Navneændring på vielsesdagen, som er uden gebyr (altså gratis).