Stadig korte andagter i stedet for gudstjenester

En andagt varer ca. 30 min. Der må ikke være fællessang, men kirkesangeren synger for menigheden.

Man skal for tiden bære mundbind, når man går i kirke.

Når man sidder ned og ikke synger, kan man tage mundbindet af. 

Kirkens personale inkl. præsten skal ikke bære mundbind under udførelsen af deres funktioner. 

Del dette: