Hejninge kirke

Hejninge kirke er en middelalderkirke. Det tidligste dokument, der omtaler den, er Roskildebispens jordebog fra omkring 1370. Kirken er bygget i 1100-tallet, men ombygget siden. Skibet og den halvdel af koret, der er nærmest skibet, er det oprindeligste og er romansk (kendetegnet ved bl.a. rundbuevinduer). Koret er blevet forlænget i den gotiske periode  (efter 1250, formentlig i 1400-tallet). Fra denne periode stammer også tårnet og de to våbenhuse, hvoraf det nordre nu er ligkapel. I 1400-tallet indbyggedes tillige hvælvinger i kirken, før var der formentlig fladt træloft i kirken. Man kan se på kalkmalerierne, at de er malet før hvælvingerne kom, for malerierne fortsætter på væggen ind bag de piller, hvælvingerne hviler på.