På Skt. Michaels nat i Slagelse (24. september) fik menighedsrådet sammen med arkitekterne Jakob Erlangsen og Jens Fredslund (Erik Møller Arkitekter AS) overrakt Slagelse kommunes bygningspris 2010 for Restaureringen af Stillinge kirke i 2009.
Stillads i kirken
Kalkmalerikonservator renser billede
Bladornamenter draget frem under bue
Hvælvingribbe under restaurering
Strøer til trægulv
Nye bænke og paneler monteres
Billeder af restaureringen 2009:
De gamle bænke tages ud.
altertavlen pakket ind
Kirken uden bænke
Dækket på stilladset
Nyt trægulv med uhøvlede propper
Elinstallationerne færdiggøres
Orglet indvendigt. De forreste orgelpiber
er den nye fagotstemme.